MILKLINE

DETERGENTS LINE

ClearLine | Angela Alfa
Milkline's CLEANLINE | Angela Alfa

MilkClean Alka е хлоро-активен, без пена, алкален санитатор со натриум хипохлорид. Индициран за кружно или рачно миење со сунѓери и четки за протеински супстанции, масти, скроб, органски остатоци во широка смисла, и за дезинфицирање на сите површини што се мијат. Присуството на органски адитиви на секвенционирање го прават производот исто погоден за употреба со тешка вода.

MilkClean Acid е киселински детергент без пена со моќно дејство на отстранување на органски и мешани остатоци од материи (млечен камен) за време на кружно или рачно миење.

MILKING LINE

Milking parlors | Angela Alfa
Milkline - Rotary milking parlor | Angela Alfa

Паралелен ротационен салон

Надворешниот и задниот систем за молзење се развиени за одржување на максимални перформанси. За овој вид на ротационен салон, рутината на молзење и просторијата на чекање потребно е да се перфектно управувани за да се загарантира редовен и континуиран пристап на животните до платформата. Ова ќе доведе до исклучителни нивоа на перформанси.

Систем за паралелно молзење

Традиционално, системот за паралелно молзење е идеален за современите компании кои се фокусирани на ефикасност и високи нивоа на перформанси.

Системот за паралелно молзење на Milkline ги покрива сите потреби, исполнувајќи најразлични барања. Достапните верзии доаѓаат како класичен паралелен штанд со наклонето крило и модел на истовремено отворање на предната бариера и до предните бариери индивидуално индексирање. Напредниот паралелен модел ја калибрира положбата на животното преку комбинираното дејство на тежината на предната бариера и гумениот амортизер. За инсталација на штандот во ограничени простории, Milkline обезбедува решенија со вертикално отворање на бариерата и за 2.5m широки платформи, паралелно решение со подигнувачки секвенцијални бариери и традиционален излез.

Паралелните решенија на Milkline се карактеристични по нивната цврстина и лесно инсталирање. Достапни се како галванизирана челична конструкција, галванизиран челик и не’рѓосувачки колони на челик, и не’рѓосувачка структура од челик. 

Системот за паралелно молзење на Milkline нуди целосна интеграција со решенија за млеко на Milkline. Можеш да ги адаптираш сите видови на контролни системи за молзење на ова решение. Од регуларни системи до најнапредни контролни системи (MilproP4C).

Milkline - Parallel milking parlor | Angela Alfa
Milkline - Herringbone milking parlor | Angela Alfa

Молзната сала на “Шевронен”

Ефикасност и специјална грижа за секоја крава.

Штандовите во молзната сала на “Шевронен” имаат предност на совршено животно и контрола на вимето за време на процесот на молзење.

Исто така, кравите ќе бидат способни да седат во удобна просторија која природно се прилагодува на нивната форма.Операторот има целосен пристап и видливост над вимето.

Оваа позиција дозволува јасно и брзо да се забележат некои можни аномалии, дозволувајќи му на операторот лесно да интервенира.

Штандовите на молзење на “Шевронен” салите се особено индицирани за сали кои имаат ограничен простор или средно-големи сали.

Тие се преферираната опција за фармерите кои сакаат да одржуваат степен на контрола врз нивните животни.

Молзната сала “Шевронен” на Milkline доаѓа во неколку различни модели.

MilproP4C

MilproP4C | Angela Alfa

MilproP4C оперативна шема

  • MilproP4C Контролна единица – контрола и управување со молзење засновано на четвртина (1/4).
  • Мерење на електрична спроводност на млеко по четвртина.
  • ServoPulseP4C – 4 независни пулсациони канали.
  • Независно пулсирање по четвртина.
  • Независно пулсирање по четвртина.
  • FFS30 FreeFlow – сензор на проток на инфраред технологија.
  • MEL1000 ICAR – одобрен мерач за млеко.
  • Патентиран дефлектор со 4 независни спроводнички ќелии и раздвојувач на проток на четвртина.
Milkline® MilproP4C Advantages | Angela Alfa
Milkline - MilproP4C Operating Scheme | Angela Alfa
Milkline's MilproP4C | Angela Alfa