IZELMAK

Најнова технологија во исхраната на стоката.

Комплетен бенефит во целокупната исхрана на стоката, пред правилно миксирање и искористување на хранливите нутриенти за исхрана на стоката.

VERTICAL FEED MIXER

Izelmak - Vertical feed Mixers SD 40 | Angela Alfa

Vertical Feed Mixer SD40

Izelmak - Vertical feed Mixers SD 80 | Angela Alfa

Vertical Feed Mixer SD80

Izelmak - Vertical feed Mixers SD 160 | Angela Alfa

Vertical Feed Mixer SD160

HORIZONTAL FEED MIXER

Horizonatal feed Mixers S80 | Angela Alfa

Horizontal Feed Mixer S80

Horizonatal feed Mixers S120 | Angela Alfa

Horizontal Feed Mixer S120

VERTICAL FEED MIXER

Manure Spreader | Angela Alfa

Manure Spreader

STATIONARY FEED MIXERS

Stationary feed mixers | Angela Alfa

Stationary Feed Mixers

SELF PROPELLED FEED MIXER

Self propelled mixer | Angela Alfa

Self Propelled Feed Mixers