ОРИЕНТИРАНИ КОН ЗАЕДНИЦАТА

КОИ СМЕ НИЕ И КАКО МОЖЕМЕ ДА ВИ ПОМОГНЕМЕ

Ангела Алфа е основана како мала компанија уште во 1990 година во срцето на Пелагонија. Од овие скромни почетоци го проширивме бизнисот за да го вклучиме увозот на високо квалитетни педигрирани јуници (крави), професионална конструкција или опремување на објекти со молзни крави и товни јунци, ѓубрива, професионално молзење, места за молзење и РТС системи, системи за наводнување – тифони и агрегати.

Компанијата Ангела Алфа е просперитетен локален бизнис кој редовно и возвраќа на заедницата на различни начини. Се трудиме да бидеме добри управувачи на заедниците каде што работиме, бидејќи живееме овде, ги создаваме нашите семејства овде, и се потпираме на лојалноста на клиентите за да и понатаму бидеме успешни. Ние нудиме одлично искуство, бидејќи ние навистина се грижиме за нашите клиенти и се фокусираме на производите и услугите што ви се потребни и ги сакате.

МЕХАНИЗАЦИЈА

Исто така имаме увоз од механизација во областа на говедарството-миксер приколици, премикси и витамини во областа на свињарство, говедарство и сточарство, дезинфекција за молзење и хемиски детергенти за миење на системите за молзење.

ЦЕЛ НА КОМПАНИЈАТА

Нашата компанија беше – и сеуште е – сопственост на локално семејство, фокусирана на обезбедување на знајни, куртоазни услуги и производи што ви се потребни за да живеете одлично овде во Република Северна Македонија.

Жито За Нас Ангела Алфа