JOOSTEN

Joosten млеко | Angela Alfa

Joosten Млеко

Огледувањето телиња е со цел за создавање на нови млечни производи на фармата. Помладото теле од јуница е новата молзечка крава на иднината. Продуктивноста на кравата е определена уште во првата недела од животот на телето. Постои силна корелација помеѓу растот пред одвикнување и целокупната продукција на млеко во лактација. Секој дополнителен грам во растење на ден пред откажувањето резултира со дополнителни 5 литри на млеко по лактација. Или со други зборови: дополнителни 100 дневен раст како теле, резултира со 500 литри на дополнително млеко по лактација.

Зошто да се нахранува со Joosten млекото наместо кравјо млеко?

1. Точно ниво на хранливи материи: целта на размножување кај секојдневните крави таргетира високи нивоа на лактација со високо ниво на протеин и масти. Тоа значи дека нивото на елементите во траги е потиснато. Како резултат на тоа, кравјото млеко повеќе не ги задоволува хранливите вредности кои се потребни од едно младо теле. Во кравјото млеко, нивото на есенцијални витамини, минерали и елементите во трагови е премногу ниско. Соодветно ниво на овие елементи е потребно за да се осигура правилно функционирање на сите метаболни системи и се неопходни за зајакнување на имунитетот.

2. Поддржување на развојот на руменот: високото ниво на масти во кравјото млеко значи дека телето брзо е заситено само од пиење млеко. Крајното намалување на внесот на сува храна го потиснува развојот на руменот.

3. Безбедност: исхранувањето преку кравјо млеко создава можен ризик од пренесување на болести од кравата на младото теле.


Joosten Млеко Премиум

За врвни резултати на раст.

  • Протеин 22%
  • Масти 18%

Користете го кога е старо од 4 дена.

  • Погодно за автоматско хранење
  • Закиселено за цревното здравје
  • Богато со млечни состојки
  • Врвни резлутати на раст
Joosten млеко премиум | Angela Alfa